Het is mogelijk dat u een probleem wilt voorleggen, maar dat het naar uw idee ook schriftelijk kan.
Bijvoorbeeld:

  • Is mijn probleem wel serieus genoeg om hulp te gaan vragen?
  • Wat kan ik doen aan een bepaalde angst?
  • Is er reden om me zorgen te maken over mijn kind?
  • Hoe kan ik bepaald gedrag van mijn kind of van mezelf anders aanpakken?
  • Wat moet ik doen als ik erg geschrokken ben door iets wat me is overkomen?

Als u in deze sfeer vragen heeft dan kunt u ze voorleggen. Daarvoor vult u het onderstaande formulier in.
U krijgt binnen een week antwoord.
De hieraan verbonden kosten bedragen € 10,--, die u onder vermelding van uw verkregen code overmaakt op giro 9637122.Naam:


Adres:

Telefoonnummer:


E-mail adres:


Vraag:


Probeer uw vraag zo duidelijk mogelijk op te schrijven
Indien het een probleem betreft, beschrijf hoelang het zich al voordoet, waar het zich voordoet en wat u tot nu toe al heeft gedaan om het op te lossen. Beschrijf ook op welke manier u er last van heeft. Wat merken en zeggen anderen ervan.
Bedenk steeds dat hoe uitgebreider de informatie is, des te gemakkelijker het is om een zinvol advies te geven.